سفارش تبلیغ
بررسی مالکیت دامنه هاست ایران
امّا حقّ شما برمن . . . این است که به شما بیاموزم تا نادانی نکنید و ادب آموزمتا بدانید . [امام علی علیه السلام]